LV
Lapa vēlmēm
Grozs

SIA GOLDEN SAGA, reģ. № LV 40003630055, adrese: Tērbatas iela 86, LV-101, Rīga, Latvija, tālākā tekstā – GOLDEN SAGA, sniedz pakalpojumus, kas pieejami mājas lapā www.goldensaga.lv, turpmākā tekstā – Mājas lapa, ņemot vērā sekojošus noteikumus, mūsu piegādes politiku, preču atgriešanas politiku un citus noteikumus un nosacījumus, kurus varat atrast mūsu Mājas lapā, saistībā ar noteiktām funkcijām, vadlīnijām vai reklāmu, kā arī saistībā ar klientu apkalpošanu, viss augstāk minētais ir iekļauts šajos noteikumos un nosacījumos (visi kopā saukti par Noteikumiem un nosacījumiem) un ir to sastāvdaļa. Ieejot Mājas lapā un to lietojot, Jūs ar to akceptējat, ka esat izlasījuši šos Noteikumus un nosacījumus, saprotat tos un piekrītat tos ievērot bez ierobežojumiem vai nosacījumiem.

Ja patērētājs, izmantojot Interneta starpniecību, iegādājas GOLDEN SAGA Mājas lapā piedāvātos pārdodamos izstrādājumus, turpmāk tekstā „Prece”, tad šāda savstarpēja vienošanās tiek uzskatīta par Distances līgumu un ir pakļauta tiesību normām, kas regulē Distances līgumu tai skaitā, bet ne tikai, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 97/7/EEK par patērētāju aizsardzību saistībā ar distances līgumiem, Latvijas Republikas likumam „Patērētāju tiesību aizsardzības likums”, Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumiem „Noteikumi par distances līgumu”.

PRIVĀTĀS INFORMĀCIJAS KONFIDENCIĀLITĀTE

GOLDEN SAGA aizsargā fizisko personu pamattiesības un brīvības, it īpaši privātās dzīves neaizskaramību, attiecībā uz fiziskās personas datu apstrādi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un Latvijas Republikas likumu „Fizisko personu datu aizsardzības likums”.

Jūsu personīga informācija ir stingri aizsargāta no nodošanas trešajām personām, netiek pārdota citiem tirgus dalībniekiem un netiek izmantota internetā. Personas datu izpaušana ir aizliegta saskaņā ar kompānijas iekšējiem noteikumiem, kā arī saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Republikas likumdošanu.

GOLDEN SAGA nekad neizmanto un nedalās ar iegūto informāciju, kuru jūs sniedzat tiešsaistē.

Personisko datu un informācijas sniegšana ir brīvprātīgs process, kas palīdz mums iepzīt savus klientus un uzlabot mājaslapas saturu, savukārt Jums atrast produktus un pakalpojumus, kuri vislabāk atbilst tieši Jūsu vajadzībām. Kā lietotājs Jūs variet izvēlēties saņemt no mums jaunāko reklāmas informāciju, lai nodrošinātu šo pakalpojumu mums ir nepieciešama tikai pamatinformācija. Papildinformācija netiek ievākta bez Jūsu atļaujas, lietotājs brīvprātīgi izvēlas veikt reģistrāciju mājaslapā. Savā profilā ievadīto informāciju variet atjaunināt pats. Lietotājiem ir iespēja atteikties no turpmākas informācijas saņemšanas.

Atteikšanās

Saņemot e-pastu no Golden Saga redzēsiet iespēju “Atteikties no jaunumu saņemšanas”. Izvēloties šo iespēju Jūsu e-pasts tiks dzēsts no mūsu datu bāzes un informāciju vairs nesaņemsiet.

Sīkdatnes

Sīkdatnes (cookies) ir tīmekļa servera nosūtīta neliela teksta virkne klientam (parasti tīmekļa pārlūkprogrammai), kura tiek saglabāta lietotāja datorā kā neliels fails. Sīkdatnes atvieglo mājaslapas izmantošanu, sīkdatņu izmantošanu ir iespējams atslēgt, tomēr tas nav ieteicams, jo tas var samazināt vietnes izmantošanas iespējas. Izmantojot sīkdatnes netiek ievākta jebkāda informācija par Jums.

 Mājaslapa var saturēt saites uz citām mājaslapām, SIA Golden Saga nenes atbildību par šo mājaslapu privātuma praksi.